آزمایشگاه تعامل انسان و ربات

333

آزمایشگاه تعامل انسان و ربات (تار)

آزمایشگاه تعامل انسان و ربات (تار) در سال ۱۳۹۱ بنا نهاده شده است. تا محلی برای محققین در حوزه های مختلف رباتیک باشد این آزمایشگاه در دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران واقع شده و در آن تحقیق و مطالعه در زمینه رشته رباتیک انجام میشود . در حال حضر بیش از ۳۰ نفر در مقطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد،دکتری و محققین وابسته در آن عضو بوده  و تحقیقات خود را انجام میدهند. همچنین این آزمایشگاه با مراکز صنعتی و تحقیقاتی مختلفی همکاری داشته و تمرکز اصلی خود را بر روی موضوعات رباتیک قرار داده است آزمایشگاه تار مجهز به چند ربات موازی و یک NAO H25، یک Boiloid، ۷ E puck ، یک MINDSTORMS است.

 موضوعات اصلی این آزمایشگاه عبارتند از:

 • بازوهای رباتیکی سری
 • ربات های موازی
 • ربات های موازی کابلی
 • ربات های انسان نما
 • ربات های متحرک
 • ربات های لامسه ای و هپتیک
 • سیستم های تو کار
 • تعامل انسان وربات

اعضای تار در زمینه  بسیاری از موضوعات ریاضیاتی مرتبط با رباتیک تجارب کامل و جامعی دارند. از جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد.

 • بهینه سازی محدب
 • الگوریتم مبتنی بر آنالیز بازه ای
 • الگوریتم ژنتیک
 • شبکه های عصبی
 • هندسه جبری